Εθνική Πολιτική Διοικητικών Διαδικασιών

Η Εθνική Πολιτική Διοικητικών Διαδικασιών (ΕΠΔΔ) αποτελεί το ενιαίο πλαίσιο για τη διαρκή αναβάθμιση των διοικητικών διαδικασιών του Δημοσίου και την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας προς όφελος όλων. Στόχοι της ΕΠΔΔ είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και η υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης χωρίς περιττά διοικητικά βάρη για τις επιχειρήσεις. 

 

Η ΕΠΔΔ βασίζεται σε 3 αλληλένδετους πυλώνες: το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών "Μίτος" για την καταγραφή των διαδικασιών, το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών για τον ανασχεδιασμό και την απλούστευση των διαδικασιών και το Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας για την αξιολόγηση των επιπτώσεων από τις δράσεις απλούστευσης.

Διαρκής και Ολιστική Πολιτική

01
Οι υφιστάμενες (as-is) διαδικασίες καταχωρούνται στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών «Μίτος»
02
Οι προς απλούστευση διαδικασίες προτεραιοποιούνται και εντάσσονται στο ΕΠΑΔ
03
Το Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας μετρά τη μείωση του διοικητικού βάρους των απλουστευμένων διαδικασιών
04
Οι νέες διαδικασίες επικαιροποιούνται στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών «Μίτος»
Διαρκής και Ολιστική Πολιτική

3 πυλώνες

Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών "Μίτος"

Ο Μίτος αποτελεί το εθνικό αποθετήριο των διοικητικών διαδικασιών του Κράτους. Στοχεύει στην τυποποίηση των διαδικασιών, στην ενίσχυση της διαφάνειας και της νομικής ασφάλειας και στην βελτίωση της έγκυρης και αξιόπιστης πληροφόρησης φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών.

Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών

Το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ) αποτελεί το πλαίσιο για τον ανασχεδιασμό και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών. Στοχεύει στη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων δημοσίων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις, μέσω της καταπολέμησης της περιττής γραφειοκρατίας.

Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας

Το Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας, αποτελεί το μηχανισμό αξιολόγησης και τεκμηρίωσης της Εθνικής Πολιτικής Διοικητικών Διαδικασιών. Στοχεύει στη διενέργεια μετρήσεων σχετικά με την επίπτωση των δράσεων απλούστευσης στα διοικητικά βάρη και τη γραφειοκρατία και στη δημοσίευση σχετικών αναφορών.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Περισσότερες Ανακοινώσεις
Διευκρινίσεις για την υπεύθυνη δήλωση
Φεβρουάριος 2024
ΕΠΔΔ

Διευκρινίσεις για την υπεύθυνη δήλωση

Η απλούστευση διαδικασιών «πρωτοσέλιδο» στο ΕΚΔΔΑ
Φεβρουάριος 2024
ΕΠΔΔ

Η απλούστευση διαδικασιών «πρωτοσέλιδο» στο ΕΚΔΔΑ

Το ΑΠΕ – ΜΠΕ για το 2ο Hackathon του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών
Μάϊος 2023
ΕΠΑΔ

Το ΑΠΕ – ΜΠΕ για το 2ο Hackathon του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών