Όλες οι Μετρήσεις

  • Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
  Εμφάνιση 16 - 20 από 20 μετρήσεις
  Σε εξέλιξη

  Διαδικασίες έκδοσης των υπηρεσιακών μεταβολών στο Δημόσιο Τομέα.

  Ομάδα Στόχος: #Δημόσιο

  Mέτρηση Διοικητικών Βαρών με το Τυποποιημένο Μοντέλο Κόστους για τις διαδικασίες έκδοσης των υπηρεσιακών μεταβολών στο Δημόσιο Τομέα (προ απλούστευσης και μετά απλούστευσης)

  Σε εξέλιξη

  Λειτουργία τουριστικών γραφείων

  Ομάδα Στόχος: #Επιχειρήσεις

  Μέτρηση Διοικητικών Βαρών των διαδικασιών για τη λειτουργία τουριστικών γραφείων

  Σε εξέλιξη

  Λειτουργία υγειονομικών καταστημάτων εντός τουριστικών λιμένων, υποδομών, εγκαταστάσεων και καταλυμάτων

  Ομάδα Στόχος: #Επιχειρήσεις

  Μέτρηση Διοικητικών Βαρών για τις διαδικασίες λειτουργίας υγειονομικών καταστημάτων εντός τουριστικών λιμένων, υποδομών, εγκαταστάσεων και καταλυμάτων

  Σε εξέλιξη

  Συμμετοχή σε ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία του ν. 4412/2016.

  Ομάδα Στόχος: #Επιχειρήσεις

  Μέτρηση Διοικητικών Βαρών των διαδικασιών συμμετοχής σε ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία του ν. 4412/2016, και ειδικότερα σχετικά με τη συμμόρφωσή τους με τα προβλεπόμενα για την ανάθεση και εκτέλεση σύμβασης και χρήση των προβλεπόμενων μέσων για την επίλυση των διαφορών στο προδικαστικό στάδιο.

  Σε εξέλιξη

  Υποβολή αίτησης για πρόσληψη και πρόσληψης στο Δημόσιο Τομέα για προσωπικό δημοσίου δικαίου ή ΙΔΑΧ ή ΙΔΟΧ.

  Ομάδα Στόχος: #Δημόσιο

  Μέτρηση διοικητικών βαρών για τη διαδικασία υποβολής αίτησης για πρόσληψη και πρόσληψης στο Δημόσιο Τομέα για προσωπικό δημοσίου δικαίου ή ΙΔΑΧ ή ΙΔΟΧ (προ απλούστευσης και μετά απλούστευσης του ν. 4765/2021