Απόδοση ΑΜΚΑ σε νεογνό

Η διαδικασία αφορά στην απονομή Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) σε νεογέννητα

Ταυτότητα Μέτρησης

Baseline  2019 2020
  • Τίτλος:

    Απόδοση ΑΜΚΑ σε νεογνό
  • Περίοδος Μέτρησης:

    Μάρ. 2020 - Σεπ. 2020
  • Μέθοδος Μέτρησης:

    Standard Cost Model

Περιγραφή (Προ απλούστευσης)

Σύμφωνα με την προγενέστερη (προ απλούστευσης) διαδικασία, η οποία ίσχυε μέχρι το Φεβρουάριο του 2020, για να αποδοθεί ο ΑΜΚΑ σε νεογνό, έπρεπε ο πολίτης/γονέας να μεταβεί σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), έχοντας μαζί του όλα τα σχετικά δικαιολογητικά ώστε να υποβάλλει τη σχετική δήλωση για την απόδοση ΑΜΚΑ στο νεογέννητο τέκνο του.

Μέτρηση (Προ απλούστευσης)

Το συνολικό ετήσιο κόστος της διαδικασίας ανέρχεται στα 1.048.688 ευρώ και αποτελείται από 2 υποχρεώσεις.

Κόστος πολίτη

Μετάβαση, αναμονή & εξυπηρέτηση σε ΚΕΠ

79%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €828.750 από συνολικό κόστος €1.048.688

Κόστος δημόσιας υπηρεσίας (ΚΕΠ)

21%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €219.938 από συνολικό κόστος €1.048.688

Περιγραφή (Μετά την απλούστευση)

Με τη διαδικασία που ισχύει από τις 18 Φεβρουαρίου 2020 (ΦΕΚ Β’ 404/2020) και έπειτα, η απόδοση ΑΜΚΑ σε νεογνά γίνεται μέσω της νέας ψηφιοποιημένης δήλωσης γέννησης όπου ο πολίτης/γονέας υποβάλλει τη σχετική αίτηση εντός του Μαιευτηρίου γέννησης του τέκνου του.

Μέτρηση (Μετά την απλούστευση)

Το συνολικό ετήσιο κόστος της διαδικασίας ανέρχεται στα 495.938 ευρώ και αποτελείται από 2 υποχρεώσεις.

Κόστος πολίτη

Δήλωση εντός του Μαιευτηρίου στο 95% των περιπτώσεων και 5% μέσω ΚΕΠ

56%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €276.000 από συνολικό κόστος €495.938

Κόστος δημόσιας υπηρεσίας

Δήλωση εντός του Μαιευτηρίου στο 95% των περιπτώσεων και 5% μέσω ΚΕΠ

44%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €219.938 από συνολικό κόστος €495.938

Διαχρονική εξέλιξη διοικητικού βάρους

Αναλυτική Παρουσίαση