Περιουσία & Φορολογία

4 δράσεις

Εμφάνιση 1 - 4 από 4 δράσεις
Ολοκληρώθηκε

Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου Ακινήτου

Απλούστευση Ψηφιοποίηση

Ψηφιακή υπηρεσία για την ψηφιακή διάθεση του Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου από το Κτηματολόγιο.

Αποδέκτες: Πολίτες, Επιχειρήσεις

Ολοκληρώθηκε

Ψηφιακά ραντεβού και στο Κτηματολόγιο – Σε λειτουργία το myKtimatologioLive

Ψηφιοποίηση Εξυπηρέτηση

Δημιουργία της πλατφόρμας myKtimatologioLive, μέσω της οποίας οι πολίτες και οι επαγγελματίες (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί) μπορούν να εξυπηρετούνται εξ αποστάσεως μέσω βιντεοκλήσης για θέματα γενικής και εξειδικευμένης πληροφόρησης σχετικά με τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες των ακινήτων τους που σχετίζονται με το Κτηματολόγιο.

Αποδέκτες: Πολίτες, Επιχειρήσεις

Ολοκληρώθηκε

Ψηφιακή εφαρμογή απεικόνισης ζωνών συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων

Ψηφιοποίηση Πληροφόρηση

Η εφαρμογή valuemaps.gov.gr παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να εντοπίζουν άμεσα, εύκολα και με ακρίβεια τη ζώνη του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού στην οποία ανήκει το ακίνητο που τους ενδιαφέρει, αλλά και να υπολογίζουν την αντικειμενική αξία του, συμπληρώνοντας τις απαραίτητες σχετικές παραμέτρους.

Αποδέκτες: Πολίτες, Επιχειρήσεις

Ολοκληρώθηκε

Ψηφιοποίηση της φορολογικής ενημερότητας για τις πληρωμές από το Δημόσιο

Ψηφιοποίηση

Υλοποίηση εφαρμογής μέσω του για την αυτοματοποιημένη αναζήτηση και λήψη φορολογικής ενημερότητας για τις πληρωμές των δαπανών της, ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα σταδιακά απαλλάσσονται από την υποχρέωση να προσκομίζουν οι ίδιοι φορολογική ενημερότητα για να μπορέσουν να πληρωθούν.

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Το σύνολο των διαδικασιών για τις οποίες απαιτείται η υποβολή φορολογικής ενημερότητας

Αποδέκτες: Όλοι