Περιουσία & Φορολογία

4 δράσεις
Εμφάνιση 1 - 4 από 4 δράσεις
Ολοκληρώθηκε

Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου Ακινήτου

Απρίλιος 2021
Απλούστευση Ψηφιοποίηση
Ψηφιακή υπηρεσία για την ψηφιακή διάθεση του Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου από το Κτηματολόγιο.
Αποδέκτες: Πολίτες, Επιχειρήσεις
Ολοκληρώθηκε

Ψηφιακά ραντεβού και στο Κτηματολόγιο – Σε λειτουργία το myKtimatologioLive

Φεβρουάριος 2022
Ψηφιοποίηση Εξυπηρέτηση
Δημιουργία της πλατφόρμας myKtimatologioLive, μέσω της οποίας οι πολίτες και οι επαγγελματίες (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί) μπορούν να εξυπηρετούνται εξ αποστάσεως μέσω βιντεοκλήσης για θέματα γενικής και εξειδικευμένης πληροφόρησης σχετικά με τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες των ακινήτων τους που σχετίζονται με το Κτηματολόγιο.
Αποδέκτες: Πολίτες, Επιχειρήσεις
Ολοκληρώθηκε

Ψηφιακή εφαρμογή απεικόνισης ζωνών συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων

Ιούνιος 2021
Ψηφιοποίηση Πληροφόρηση
Η εφαρμογή valuemaps.gov.gr παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να εντοπίζουν άμεσα, εύκολα και με ακρίβεια τη ζώνη του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού στην οποία ανήκει το ακίνητο που τους ενδιαφέρει, αλλά και να υπολογίζουν την αντικειμενική αξία του, συμπληρώνοντας τις απαραίτητες σχετικές παραμέτρους.
Αποδέκτες: Πολίτες, Επιχειρήσεις
Ολοκληρώθηκε

Ψηφιοποίηση της φορολογικής ενημερότητας για τις πληρωμές από το Δημόσιο

Μάρτιος 2020
Ψηφιοποίηση
Υλοποίηση εφαρμογής μέσω του για την αυτοματοποιημένη αναζήτηση και λήψη φορολογικής ενημερότητας για τις πληρωμές των δαπανών της, ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα σταδιακά απαλλάσσονται από την υποχρέωση να προσκομίζουν οι ίδιοι φορολογική ενημερότητα για να μπορέσουν να πληρωθούν.
Σχετιζόμενες διαδικασίες: Το σύνολο των διαδικασιών για τις οποίες απαιτείται η υποβολή φορολογικής ενημερότητας
Αποδέκτες: Όλοι