Πολιτισμός / Αθλητισμός

1 δράσεις

Εμφάνιση 1 - 1 από 1 δράσεις
Ολοκληρώθηκε

Ένταξη διαδικασίας αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στις υπηρεσίες που παρέχονται από τα ΚΕΠ

Εξυπηρέτηση

«Έκδοση / Ανανέωση /Αντικατάσταση (λόγω απώλειας) Δελτίου Ελεύθερης Εισόδου, τριετούς διάρκειας, σε οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, μνημεία και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο»

Σχετιζόμενες διαδικασίες: «Έκδοση / Ανανέωση /Αντικατάσταση (λόγω απώλειας) Δελτίου Ελεύθερης Εισόδου, τριετούς διάρκειας, σε οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, μνημεία και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο»

Αποδέκτες: Πολίτες