Νέα-Ανακοινώσεις

ΕΠΑΔ logo
Μάρτιος 2022
ΕΠΑΔ

Ολοκληρώθηκε η δράση για την ψηφιακή δήλωση ονοματοδοσίας και βάπτισης μέσω του Gov.gr

ΕΠΑΔ logo
Φεβρουάριος 2022
ΕΠΑΔ

Ολοκληρώθηκε η δράση για την απλούστευση και ψηφιοποίηση της έκδοσης συναινετικού διαζυγίου μέσω του Gov.gr

ΕΠΑΔ logo
Ιανουάριος 2022
ΕΠΑΔ

Μνημόνιο Συνεργασίας για την ένταξη στο ΕΠΑΔ διαδικασιών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή

Ολοκληρώθηκαν και παρουσιάστηκαν στον Πρωθυπουργό οι δράσεις για την απλούστευση και ψηφιοποίηση της ανανέωσης άδειας οδήγησης και της χορήγησης αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας
Δεκέμβριος 2021
ΕΠΑΔ

Ολοκληρώθηκαν και παρουσιάστηκαν στον Πρωθυπουργό οι δράσεις για την απλούστευση και ψηφιοποίηση της ανανέωσης άδειας οδήγησης και της χορήγησης αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας

ΕΠΑΔ logo
Νοέμβριος 2021
ΕΠΑΔ

Προγραμματική Συμφωνία για την ένταξη στο ΕΠΑΔ διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών

Προγραμματική Συμφωνία για την ένταξη στο ΕΠΑΔ διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Οκτώβριος 2021
ΕΠΑΔ

Προγραμματική Συμφωνία για την ένταξη στο ΕΠΑΔ διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Μνημόνιο Συνεργασίας για την ένταξη στο ΕΠΑΔ διαδικασιών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού
Αύγουστος 2021
ΕΠΑΔ

Μνημόνιο Συνεργασίας για την ένταξη στο ΕΠΑΔ διαδικασιών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού

Μνημόνιο Συνεργασίας για την ένταξη στο ΕΠΑΔ διαδικασιών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ιούνιος 2021
ΕΠΑΔ

Μνημόνιο Συνεργασίας για την ένταξη στο ΕΠΑΔ διαδικασιών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΕΠΑΔ logo
Ιούνιος 2021
ΕΠΑΔ

Ολοκληρώθηκε η δράση για την κατάργηση 68 παρωχημένων διαδικασιών του e-ΕΦΚΑ από τα ΚΕΠ

ΕΠΑΔ logo
Απρίλιος 2021
ΕΠΑΔ

Ολοκληρώθηκε η δράση για τη δημιουργία του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας για φυσικά και νομικά πρόσωπα με το οποίο καταργούνται 25 δικαστικά πιστοποιητικά

ΕΠΑΔ logo
Μάρτιος 2021
ΕΠΑΔ

Ολοκληρώθηκε η δράση για την ψηφιακή αίτηση και παραλαβή ποινικού μητρώου, μέσω του gov.gr

ΕΠΑΔ logo
Ιούλιος 2020
ΕΠΑΔ

Ολοκληρώθηκε η δράση παροχής διοικητικών πληροφοριών και διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων από τα Κ.Ε.Π. με τηλεδιάσκεψη (mykeplive)