Νέα-Ανακοινώσεις

ΕΠΑΔ logo
Ιούλιος 2020
ΕΠΑΔ

Δημοσιεύστηκε ο νόμος 4704/2020 για την επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων

Μνημόνιο Συνεργασίας για την ένταξη στο ΕΠΑΔ διαδικασιών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας
Ιούλιος 2020
ΕΠΑΔ

Μνημόνιο Συνεργασίας για την ένταξη στο ΕΠΑΔ διαδικασιών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας

ΕΠΑΔ logo
Ιούνιος 2020
ΕΠΑΔ

Εκδόθηκε η ΚΥΑ 14720 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 2255/Β/2020) βάσει της οποίας, σε μια επίσκεψη στα τα ΚΕΠ, χορηγούνται οκτώ αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω του Gov.gr

ΕΠΑΔ logo
Μάϊος 2020
ΕΠΑΔ

Ολοκληρώθηκε η δράση για την ψηφιακή έκδοση προσωρινής άδειας οδήγησης μέσω του Gov.gr

ΕΠΑΔ logo
Φεβρουάριος 2020
ΕΠΑΔ

Ξεκίνησε η πιλοτική λειτουργία του συστήματος δήλωσης γέννησης για τους γονείς μόνο στα μαιευτήρια, σε δεκαπέντε μαιευτήρια και μαιευτικές κλινικές της χώρα

Προγραμματική Συμφωνία για την ένταξη στο ΕΠΑΔ διαδικασιών αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Μεταφορών
Ιανουάριος 2020
ΕΠΑΔ

Προγραμματική Συμφωνία για την ένταξη στο ΕΠΑΔ διαδικασιών αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Μεταφορών