Αναγγελία λειτουργίας επιχείρησης εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων (Ι.Χ.)

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) της αναγγελίας λειτουργίας επιχείρησης εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ι.Χ. χωρίς οδηγό

Ταυτότητα Μέτρησης

2021
  • Τίτλος:

    Αναγγελία λειτουργίας επιχείρησης εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων (Ι.Χ.) - Ισχύουσα κατάσταση
  • Περίοδος Μέτρησης:

    Ιαν. 2022 - Μάρ. 2022
  • Μέθοδος Μέτρησης:

    Standard Cost Model

Περιγραφή

Για το πλήθος των επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ι.Χ. χωρίς οδηγό, τα απαραίτητα στοιχεία αντλήθηκαν από το ΜΗ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού. Η εκτίμηση του χρόνου διεκπεραίωσης της διαδικασίας και του κόστους εργατοώρας του επιχειρηματία βασίστηκε σε απαντήσεις επιχειρηματιών, οι οποίες συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίων. 

Μέτρηση

Το συνολικό ετήσιο κόστος της διαδικασίας ανέρχεται στα 0 ευρώ και αποτελείται από 6 υποχρεώσεις.

Παράβολα, χαρτόσημα, έκδοση πιστοποιητικών

0%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €0 από συνολικό κόστος €0

Διεκπεραίωση από εξωτερικό συνεργάτη

34% των ερωτηθέντων προσέλαβε εξωτερικό συνεργάτη για την διεκπεραίωση.

0%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €0 από συνολικό κόστος €0

Διεκπεραίωση αυτοπροσώπως

66% των ερωτηθέντων διεκπεραίωσε τη διαδικασία αυτοπροσώπως

0%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €0 από συνολικό κόστος €0

Υποβολή με επίσκεψη στην ΠΥΤ

21% των ερωτηθέντων υπέβαλλε τα δικαιολογητικά με επίσκεψη στην ΠΥΤ

0%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €0 από συνολικό κόστος €0

Υποβολή ταχυδρομικώς

24% των ερωτηθέντων υπέβαλλε τα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς

0%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €0 από συνολικό κόστος €0

Υποβολή με email

21% των ερωτηθέντων υπέβαλλε τα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

0%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €0 από συνολικό κόστος €0
Αναλυτική Παρουσίαση