Αναγγελία λειτουργίας επιχείρησης εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων (Ι.Χ.)

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) της αναγγελίας λειτουργίας επιχείρησης εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ι.Χ. χωρίς οδηγό

Ταυτότητα Μέτρησης

2021
  • Τίτλος:

    Αναγγελία λειτουργίας επιχείρησης εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων (Ι.Χ.) - Ισχύουσα κατάσταση
  • Περίοδος Μέτρησης:

    Ιαν. 2022 - Μάρ. 2022
  • Μέθοδος Μέτρησης:

    Standard Cost Model

Περιγραφή

Για το πλήθος των επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ι.Χ. χωρίς οδηγό, τα απαραίτητα στοιχεία αντλήθηκαν από το ΜΗ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού. Η εκτίμηση του χρόνου διεκπεραίωσης της διαδικασίας και του κόστους εργατοώρας του επιχειρηματία βασίστηκε σε απαντήσεις επιχειρηματιών, οι οποίες συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίων. 

Μέτρηση

Το συνολικό ετήσιο κόστος της διαδικασίας ανέρχεται στα 547.375 ευρώ και αποτελείται από 6 υποχρεώσεις.

Παράβολα, χαρτόσημα, έκδοση πιστοποιητικών

31%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €171.520 από συνολικό κόστος €547.375

Διεκπεραίωση από εξωτερικό συνεργάτη

34% των ερωτηθέντων προσέλαβε εξωτερικό συνεργάτη για την διεκπεραίωση.

15%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €79.765 από συνολικό κόστος €547.375

Διεκπεραίωση αυτοπροσώπως

66% των ερωτηθέντων διεκπεραίωσε τη διαδικασία αυτοπροσώπως

52%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €282.105 από συνολικό κόστος €547.375

Υποβολή με επίσκεψη στην ΠΥΤ

21% των ερωτηθέντων υπέβαλλε τα δικαιολογητικά με επίσκεψη στην ΠΥΤ

2%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €12.982 από συνολικό κόστος €547.375

Υποβολή ταχυδρομικώς

24% των ερωτηθέντων υπέβαλλε τα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς

0%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €1.003 από συνολικό κόστος €547.375

Υποβολή με email

21% των ερωτηθέντων υπέβαλλε τα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

0%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €0 από συνολικό κόστος €547.375
Αναλυτική Παρουσίαση