Ψηφιοποίηση Εξουσιοδότησης

Η διαδικασία αφορά την έκδοση εγγράφου εξουσιοδότησης

Ταυτότητα Μέτρησης

Baseline  2019 2021
 • Τίτλος:

  Ψηφιοποίηση Εξουσιοδότησης
 • Περίοδος Αναφοράς:

  Ιαν. 2019 ως Δεκ. 2019
 • Ομάδα Στόχος:

  #Πολίτες
 • Χρόνος Υλοποίησης:

  Μάϊος 2022 - Αύγ. 2022
 • Μέθοδος Μέτρησης:

  Standard Cost Model

Περιγραφή (Προ απλούστευσης)

Σύμφωνα με τη διαδικασία για την εξουσιοδότηση η οποία ίσχυε πριν την απλούστευση, ο πολίτης ή ο εκπρόσωπος της επιχείρησης έπρεπε να μεταβεί σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή σε αστυνομικό τμήμα, με την ταυτότητά του ή ή άλλο έγγραφο πιστοποίησης, για να προχωρήσει σε εξουσιοδότηση.

Μέτρηση (Προ απλούστευσης)

Το συνολικό ετήσιο κόστος της διαδικασίας ανέρχεται στα 33.646.297 ευρώ και αποτελείται από 2 υποχρεώσεις.

Υποβολή αίτησης

Μετάβαση, αναμονή & εξυπηρέτηση σε ΚΕΠ/Αστυνομικό Τμήμα

96%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €32.352.677 από συνολικό κόστος €33.646.297

Επεξεργασία αιτήματος

Έλεγχος και έκδοση του εγγράφου από την αρμόδια υπηρεσία

4%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €1.293.619 από συνολικό κόστος €33.646.297

Περιγραφή (Μετά την απλούστευση)

Με τη διαδικασία που ισχύει από τον Μάρτιο 2020 και έπειτα, η Εξουσιοδότηση μπορεί να γίνει και μέσω του gov.gr, εκτός από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Για την εξουσιοδότηση ψηφιακά, ο πολίτης ή ο εκπρόσωπος της επιχείρησης θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος χρήστης, δηλαδή να είναι κάτοχος κωδικών, είτε (α) Taxisnet, είτε (β) web banking σε ένα από τα διαθέσιμα τραπεζικά ιδρύματα. Επίσης, ο χρήστης θα πρέπει να έχει πιστοποιήσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου, είτε (α) στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας - ΕΜΕπ (αν χρησιμοποιεί τους κωδικούς taxisnet), είτε (β) στο τραπεζικό ίδρυμα που έχει κωδικούς web banking.

Μέτρηση (Μετά την απλούστευση)

Το συνολικό ετήσιο κόστος της διαδικασίας ανέρχεται στα 2.782.543 ευρώ και αποτελείται από 1 υποχρέωση.

Αίτηση μέσω gov.gr

100%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €2.782.543

Διαχρονική εξέλιξη διοικητικού βάρους

Αναλυτική Παρουσίαση