Ψηφιοποίηση Υπεύθυνης Δήλωσης

Η διαδικασία αφορά την έκδοση και επικύρωση εγγράφου υπεύθυνης δήλωσης

Ταυτότητα Μέτρησης

Baseline  2019 2021
 • Τίτλος:

  Ψηφιοποίηση Υπεύθυνης Δήλωσης
 • Περίοδος Αναφοράς:

  Ιαν. 2019 ως Δεκ. 2019
 • Ομάδα Στόχος:

  #Πολίτες
 • Περίοδος Μέτρησης:

  Μάϊος 2022 - Αύγ. 2022
 • Μέθοδος Μέτρησης:

  Standard Cost Model

Περιγραφή (Προ απλούστευσης)

Σύμφωνα με τη διαδικασία για την Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία ίσχυε πριν την απλούστευση, ο πολίτης ή ο εκπρόσωπος της επιχείρησης έπρεπε να μεταβεί σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή σε αστυνομικό τμήμα, με την ταυτότητά του ή άλλο έγγραφο πιστοποίησης, για να προχωρήσει σε Υπεύθυνη Δήλωση.

Μέτρηση (Προ απλούστευσης)

Το συνολικό ετήσιο κόστος της διαδικασίας ανέρχεται στα 113.000.888 ευρώ και αποτελείται από 2 υποχρεώσεις.

Υποβολή αίτησης

Μετάβαση, αναμονή & εξυπηρέτηση σε ΚΕΠ/Αστυνομικό Τμήμα

96%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €108.963.429 από συνολικό κόστος €113.000.888

Επεξεργασία αιτήματος

Έλεγχος και έκδοση του εγγράφου από την αρμόδια υπηρεσία

4%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €4.037.459 από συνολικό κόστος €113.000.888

Περιγραφή (Μετά την απλούστευση)

Με τη διαδικασία που ισχύει από τον Μάρτιο 2020 και έπειτα, η Υπεύθυνη Δήλωση γίνεται και μέσω του gov.gr, εκτός από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Για την υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά, ο πολίτης ή ο εκπρόσωπος της επιχείρησης θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος χρήστης, δηλαδή να είναι κάτοχος κωδικών, είτε (α) Taxisnet, είτε (β) web banking σε ένα από τα διαθέσιμα τραπεζικά ιδρύματα. Επίσης, ο χρήστης θα πρέπει να έχει πιστοποιήσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου, είτε (α) στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας - ΕΜΕπ (αν χρησιμοποιεί τους κωδικούς taxisnet), είτε (β) στο τραπεζικό ίδρυμα που έχει κωδικούς web banking.

Μέτρηση (Μετά την απλούστευση)

Το συνολικό ετήσιο κόστος της διαδικασίας ανέρχεται στα 9.310.837 ευρώ και αποτελείται από 1 υποχρέωση.

Αίτηση μέσω gov.gr

100%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €9.310.837

Διαχρονική εξέλιξη διοικητικού βάρους

Αναλυτική Παρουσίαση