Έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης

Η διαδικασία αφορά την έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης για τους πολίτες

Ταυτότητα Μέτρησης

Baseline  2019 2022
 • Τίτλος:

  Έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης
 • Περίοδος Αναφοράς:

  Ιαν. 2019 ως Δεκ. 2019
 • Ομάδα Στόχος:

  #Πολίτες
 • Χρόνος Υλοποίησης:

  Νοέ. 2022 - Ιαν. 2023
 • Μέθοδος Μέτρησης:

  Standard Cost Model

Περιγραφή (Προ απλούστευσης)

Σύμφωνα με την προγενέστερη (προ απλούστευσης) διαδικασία, η οποία ίσχυε μέχρι το Μάρτιο του 2021, για να εκδοθεί Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης, έπρεπε ο πολίτης να μεταβεί είτε σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), είτε σε Εισαγγελία Πρωτοδικών, έχοντας μαζί του όλα τα σχετικά δικαιολογητικά (ταυτοποιητικά έγγραφα) ώστε να υποβάλει τη σχετική αίτηση για την έκδοση του σχετικού αντιγράφου.

Μέτρηση (Προ απλούστευσης)

Το συνολικό ετήσιο κόστος της διαδικασίας ανέρχεται στα 4.462.504 ευρώ και αποτελείται από 3 υποχρεώσεις.

Υποβολή αίτησης

Μετάβαση, αναμονή & εξυπηρέτηση σε ΚΕΠ/Εισαγγελίες

47%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €2.089.379 από συνολικό κόστος €4.462.504

Επεξεργασία αιτήματος

Έλεγχος, έκδοση & αποστολή του εγγράφου στην αρμόδια υπηρεσία

11%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €501.595 από συνολικό κόστος €4.462.504

Παραλαβή εγγράφου

Μετάβαση, αναμονή & εξυπηρέτηση σε ΚΕΠ/Εισαγγελίες

42%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €1.871.531 από συνολικό κόστος €4.462.504

Περιγραφή (Μετά την απλούστευση)

Με τη διαδικασία που ισχύει από τον Μάρτιο 2021 και έπειτα, η έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης δύναται να ολοκληρωθεί πλήρως ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr, παράλληλα με τη δυνατότητα διενέργειας της διαδικασίας και με τα συμβατικά κανάλια (φυσική παρουσία / ΚΕΠ).

Στο σύνολο των αιτήσεων που κατατέθηκαν το 2022, 70% των αιτήσεων κατατέθηκαν μέσω του gov.gr.

Μέτρηση (Μετά την απλούστευση)

Το συνολικό ετήσιο κόστος της διαδικασίας ανέρχεται στα 3.138.543 ευρώ και αποτελείται από 2 υποχρεώσεις.

Αιτήσεις από ΚΕΠ/Εισαγγελίες

81%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €2.551.354 από συνολικό κόστος €3.138.543

Αιτήσεις μέσω gov.gr

19%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €587.189 από συνολικό κόστος €3.138.543

Διαχρονική εξέλιξη διοικητικού βάρους

Αναλυτική Παρουσίαση