Εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής

Η διαδικασία αφορά τη χορήγηση άδειας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής

Ταυτότητα Μέτρησης

Baseline  2019 2022
  • Τίτλος:

    Εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής
  • Περίοδος Μέτρησης:

    Ιούλ. 2022 - Νοέ. 2022
  • Μέθοδος Μέτρησης:

    Standard Cost Model

Περιγραφή (Προ απλούστευσης)

Σύμφωνα με την προγενέστερη (προ απλούστευσης) διαδικασία, για τη χορήγηση άδειας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ο ενδιαφερόμενος έπρεπε να μεταβεί στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, προκειμένου να υποβάλει αίτηση και τα συνοδευτικά αυτής δικαιολογητικά.

Μέτρηση (Προ απλούστευσης)

Το συνολικό ετήσιο κόστος της διαδικασίας ανέρχεται στα 0 ευρώ και αποτελείται από 2 υποχρεώσεις.

Διοικητικό βάρος

Συγκέντρωση δικαιολογητικών, μετάβαση, αναμονή & κατάθεση στην αρμόδια υπηρεσία

0%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €0 από συνολικό κόστος €0

Επιπλέον κόστη

Κόστος παραβόλων και ιατρικών πιστοποιητικών

0%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €0 από συνολικό κόστος €0

Περιγραφή (Μετά την απλούστευση)

Μετά την ψήφιση του άρθρου 6 του ν. 4796/2021, η οικονομική δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής ασκείται μετά από έγκριση που εκδίδεται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου που συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Μέτρηση (Μετά την απλούστευση)

Το συνολικό ετήσιο κόστος της διαδικασίας ανέρχεται στα 0 ευρώ και αποτελείται από 2 υποχρεώσεις.

Διοικητικό βάρος

Συγκέντρωση δικαιολογητικών, μετάβαση, αναμονή & κατάθεση στην αρμόδια υπηρεσία

0%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €0 από συνολικό κόστος €0

Επιπλέον κόστη

Κόστος παραβόλων και ιατρικών πιστοποιητικών

0%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €0 από συνολικό κόστος €0

Διαχρονική εξέλιξη διοικητικού βάρους

Αναλυτική Παρουσίαση