Εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής

Η διαδικασία αφορά τη χορήγηση άδειας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής

Ταυτότητα Μέτρησης

Baseline  2019 2022
  • Τίτλος:

    Εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής
  • Χρόνος Υλοποίησης:

    Ιούλ. 2022 - Νοέ. 2022
  • Μέθοδος Μέτρησης:

    Standard Cost Model

Περιγραφή (Προ απλούστευσης)

Σύμφωνα με την προγενέστερη (προ απλούστευσης) διαδικασία, για τη χορήγηση άδειας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ο ενδιαφερόμενος έπρεπε να μεταβεί στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, προκειμένου να υποβάλει αίτηση και τα συνοδευτικά αυτής δικαιολογητικά.

Μέτρηση (Προ απλούστευσης)

Το συνολικό ετήσιο κόστος της διαδικασίας ανέρχεται στα 130.000 ευρώ και αποτελείται από 2 υποχρεώσεις.

Διοικητικό βάρος

Συγκέντρωση δικαιολογητικών, μετάβαση, αναμονή & κατάθεση στην αρμόδια υπηρεσία

39%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €50.750 από συνολικό κόστος €130.000

Επιπλέον κόστη

Κόστος παραβόλων και ιατρικών πιστοποιητικών

61%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €79.250 από συνολικό κόστος €130.000

Περιγραφή (Μετά την απλούστευση)

Μετά την ψήφιση του άρθρου 6 του ν. 4796/2021, η οικονομική δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής ασκείται μετά από έγκριση που εκδίδεται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου που συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Μέτρηση (Μετά την απλούστευση)

Το συνολικό ετήσιο κόστος της διαδικασίας ανέρχεται στα 72.500 ευρώ και αποτελείται από 2 υποχρεώσεις.

Διοικητικό βάρος

Συγκέντρωση δικαιολογητικών, μετάβαση, αναμονή & κατάθεση στην αρμόδια υπηρεσία

62%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €45.000 από συνολικό κόστος €72.500

Επιπλέον κόστη

Κόστος παραβόλων και ιατρικών πιστοποιητικών

38%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €27.500 από συνολικό κόστος €72.500

Διαχρονική εξέλιξη διοικητικού βάρους

Αναλυτική Παρουσίαση