Όλες οι Δράσεις Απλούστευσης

  • Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
  Εμφάνιση 146 - 150 από 152 δράσεις
  Σε εξέλιξη

  Ψηφιοποίηση Δήλωσης Γέννησης/Εκούσια Αναγνώριση

  Απλούστευση Ψηφιοποίηση
  Απλούστευση και ψηφιοποίηση της διαδικασίας Δήλωσης Εκούσιας Αναγνώρισης Τέκνου, και παροχή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μέσω gov.gr
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Δήλωση Εκούσιας Αναγνώρισης Τέκνου
  Αποδέκτες: Πολίτες
  Ολοκληρώθηκε

  Ψηφιοποίηση Δήλωσης Γέννησης/Ονοματοδοσία

  Μάρτιος 2022
  Απλούστευση Ψηφιοποίηση
  Απλούστευση και ψηφιοποίηση της διαδικασίας Δήλωσης Ονοματοδοσίας, και παροχή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μέσω gov.gr
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Ονοματοδοσία Ανηλίκου
  Αποδέκτες: Πολίτες
  Σε εξέλιξη

  Ψηφιοποίηση Δήλωσης Γέννησης/Παρεμβάσεις στο υποσύστημα Δήλωσης Γέννησης (διεπαφές με το σύστημα της συνταγογράφησης, προσθήκη πεδίων για το επίδομα λοχείας)

  Απλούστευση Ψηφιοποίηση
  Υλοποίηση παρεμβάσεων ώστε να είναι δυνατή η άντληση στοιχείων Ιατρού/Μαίας (παραστάτες γέννησης) καθώς και η αποστολή στοιχείων μαιευτικού ιστορικού (διεπαφές με εφαρμογή Συνταγογράφησης). Υλοποίηση παρεμβάσεων στο υποσύστημα της Δήλωσης Γέννησης ώστε να εξυπηρετηθεί η ηλεκτρονική διαδικασία αίτησης του επιδόματος λοχείας.
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Επίδομα Μητρότητας
  Αποδέκτες: Πολίτες
  Ολοκληρώθηκε

  Ψηφιοποίηση δικαιολογητικών ΕΟΠΠΥ

  Μάρτιος 2021
  Απλούστευση Ψηφιοποίηση
  Ανάπτυξη εφαρμογής μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να αποστέλλουν προς τον ΕΟΠΥΥ τα απαραίτητα δικαιολογητικά για διαδικασίες χωρίς να μεταβαίνουν στην Υπηρεσία και χωρίς να περιμένουν σε ουρές.
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Αποζημίωση για προμήθεια οπτικών ειδών Αποζημίωση μετακίνησης για διενέργεια συνεδριών αιμοκάθαρσης και Αποζημίωση μετακίνησης για διενέργεια μεταγγίσεων αίματος, αφαιμαξομεταγγίσεων ή αφαιμάξεων σε δικαιούχους πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική νόσο και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες.
  Αποδέκτες: Πολίτες
  Ολοκληρώθηκε

  Ψηφιοποίηση της φορολογικής ενημερότητας για τις πληρωμές από το Δημόσιο

  Μάρτιος 2020
  Ψηφιοποίηση
  Υλοποίηση εφαρμογής μέσω του για την αυτοματοποιημένη αναζήτηση και λήψη φορολογικής ενημερότητας για τις πληρωμές των δαπανών της, ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα σταδιακά απαλλάσσονται από την υποχρέωση να προσκομίζουν οι ίδιοι φορολογική ενημερότητα για να μπορέσουν να πληρωθούν.
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Το σύνολο των διαδικασιών για τις οποίες απαιτείται η υποβολή φορολογικής ενημερότητας
  Αποδέκτες: Όλοι