Ολοκληρώθηκε το πρώτο Hackathon του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών με τίτλο "Μειώνουμε τη Γραφειοκρατία, αλλάζουμε το Κράτος"

15/01/2023
ΕΠΑΔ

«Μειώνουμε τη γραφειοκρατία, αλλάζουμε το κράτος» - Διαγωνισμός καινοτομίας για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών

Ολοκληρώθηκε το πρώτο Hackathon του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών με τίτλο "Μειώνουμε τη Γραφειοκρατία, αλλάζουμε το Κράτος"

Με σύνθημα «Μειώνουμε τη γραφειοκρατία, αλλάζουμε το κράτος» η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών διοργάνωσε διαγωνισμό καινοτομίας (Hackathon), στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την παρουσίαση της «Εθνικής Πολιτικής Διοικητικών Διαδικασιών» την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

Στόχος του πρώτου Hackathon με θέμα την απλούστευση και την επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών στο Δημόσιο, ήταν οι συμμετέχοντες να προτείνουν καινοτόμους τρόπους για να γίνουν απλούστερες, φιλικότερες και με μειωμένο το διοικητικό βάρος οι τέσσερις ακόλουθες διαδικασίες:

·         Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

·         Ενιαίο πιστοποιητικό αστικής και δημοτικής κατάστασης 

·         Σύσταση ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης

·         Χαρακτηρισμός σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας

Στο Hackathon έλαβαν μέρος οκτώ (8) ομάδες και συνολικά πενήντα έξι (56) συμμετέχοντες, εκπροσωπώντας το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) τον Σύνδεσμο Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος (Σ.Ε.Κ.Ε.Ε.), τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.), τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (Σ.Ε.Γ.Ε.), τον δικηγορικό κλάδο, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), καθώς επίσης και πλήθος δημοσίων υπαλλήλων. Επιπλέον, ως μέντορες της κάθε ομάδας συμμετείχαν δημόσιοι υπάλληλοι με εμπειρία στις προς απλούστευση διαδικασίες από τα  Υπουργεία: Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών. Επικεφαλής όλων των ομάδων ήταν εκπρόσωπος από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, ενώ το σύνολο του συντονισμού και της αξιολόγησης έχει αναλάβει η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών. 

Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδας Χριστόπουλος, κήρυξε την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας τονίζοντας πως «Μέσω του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών «Μίτος», του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών «ΕΠΑΔ» και του Παρατηρητηρίου για τη Γραφειοκρατία, δηλαδή των τριών πυλώνων της “Εθνικής Πολιτικής Διοικητικών Διαδικασιών”, όραμά μας είναι η δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης χωρίς περιττή γραφειοκρατία».

Στο τέλος της διαδικασίας και οι οκτώ ομάδες παρέδωσαν τις προτάσεις τους σε σφραγισμένο φάκελο στον αρμόδιο εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Διαδικασιών, ενώ η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας της αξιολόγησης από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών σε ειδική εκδήλωση.