Ολοκληρώθηκε η δράση για την απλούστευση και ψηφιοποίηση της έναρξης ατομικής επιχείρησης μέσω του Gov.gr

13/01/2023
ΕΠΑΔ

Πρόκειται για μια νέα μεγάλης κλίμακας απλούστευση στο πλαίσιο του ΕΠΑΔ που αφορά σε ένα «γεγονός ζωής» που μέχρι σήμερα χαρακτηριζόταν από έντονη και ανελαστική γραφειοκρατία, καθώς απαιτούσε τη διεκπεραίωση με φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου πολίτη πέντε διαδικασιών σε διαφορετικές υπηρεσίες.

ΕΠΑΔ logo

Ολοκληρώθηκε η δράση για τη νέα ψηφιακή υπηρεσία που υλοποίησε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η ίδρυση ατομικής επιχείρησης μέσω του gov.gr. Πρόκειται για μια νέα μεγάλης κλίμακας απλούστευση που υλοποίησε η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και αφορά σε ένα «γεγονός ζωής» που μέχρι σήμερα χαρακτηριζόταν από έντονη και ανελαστική γραφειοκρατία, καθώς απαιτούσε τη διεκπεραίωση με φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου πολίτη πέντε διαδικασιών σε διαφορετικές υπηρεσίες. Πλέον, η διαδικασία ενοποιείται σε μία μόνο πράξη και ψηφιοποιείται πλήρως για τον πολίτη.

Η νέα υπηρεσία είναι προσβάσιμη είτε απευθείας, στο atomiki.gov.gr, είτε μέσω του gov.gr, στην ενότητα «Επιχειρηματική δραστηριότητα» και την υποενότητα «Έναρξη και λύση επιχείρησης». Η λειτουργία της είναι ιδιαίτερα απλή, καθώς τα περισσότερα στοιχεία αντλούνται αυτόματα, κατόπιν έγκρισης του πολίτη, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες για όλα τα βήματα της διαδικασίας διατίθεται στη σελίδα εισόδου της υπηρεσίας, στο πεδίο «Οδηγίες χρήσης».

Στα περίπου δύο χρόνια υλοποίησης, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, τροποποιήθηκαν τα παρακάτω νομοθετήματα: 

1.    Με τον ν. 4892/2022 (Α’ 28) καταργήθηκε η υποχρέωση προεγγραφής στον e-Ε.Φ.Κ.Α. από τους πολίτες που προβαίνουν σε έναρξη ατομικής επιχείρησης. Θεσπίστηκε δε η αυτεπάγγελτη εγγραφή από τον e-ΕΦΚΑ κάτι που θα υλοποιηθεί τεχνικά στην 2η έκδοση  της εφαρμογής Έναρξης Ατομικής Επιχείρησης μέσω Gov.gr

2.    Με τον ν.  4919/2022 (Α’ 71) δημιουργήθηκε ένα σαφές και απλουστευμένο πλαίσιο καταχώρισης και δημοσίευσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και θεσμοθετήθηκε διακριτό από το Γ.Ε.ΜΗ., Μητρώο Μη Εμπορικής Οικονομικής Δραστηριότητας (Μ.Μ.Ε.Ο.Δ.). Για τις ατομικές επιχειρήσεις μη εμπορικής δραστηριότητας (π.χ. δικηγόροι) ισχύει ακόμα η φυσική διαδικασία. Στόχος είναι, και αφού τεθεί σε λειτουργία το Μητρώο Μη Εμπορικής Οικονομικής Δραστηριότητας (Μ.Μ.Ε.Ο.Δ.), να δοθεί η δυνατότητα και στους υπόχρεους εγγραφής στο εν λόγω μητρώο να κάνουν χρήση της νέας εφαρμογής.

3.    Μετά από συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του ΥΨηΔ με την Α.Α.Δ.Ε. εκδόθηκε απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον ανακαθορισμό της χωρικής αρμοδιότητας του συνόλου των Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με την οποία πλέον αντιστοιχεί ένας Ταχυδρομικός Κωδικός (ΤΚ) σε μια μοναδική Δ.Ο.Υ.. Με αφορμή την έναρξη ατομικής επιχείρησης μέσω του gov.gr, όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ προς τους πολίτες έχουν γίνει περισσότερο φιλικές.

Η νέα διαδικασία έχει ήδη καταχωριστεί στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών «Μίτος» με κωδικό 113509. Όλοι οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να δουν πληροφορίες για την διαδικασία όπως τους τρόπους που αυτή παρέχεται, τους φορείς που είναι αρμόδιοι, το θεσμικό πλαίσιο, τα προαπαιτούμενα και πολλά άλλα καθώς και να διαπιστώσουν πόσα ψηφιακά βήματα πραγματοποιούνται μέσα στα 5 λεπτά που απαιτούνται για να προβούν στην ίδρυση της ατομικής τους επιχείρησης.

Ο υπολογισμός από το Παρατηρητήριο της Γραφειοκρατίας, πραγματοποιήθηκε, σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Standard Cost Model. Πριν την απλούστευση, δηλαδή με την φυσική διαδικασία που υφίσταται ακόμη, το διοικητικό βάρος ανερχόταν σε 17.400.000 ευρώ ετησίως σύμφωνα με στοιχεία του 2019 και με τη νέα διαδικασία, μέσω του gov.gr, πλέον το κόστος θα κυμαίνεται στα 7.691.000 ευρώ, συνεπώς θα μειωθεί κατά 56%.

Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε:

·         η συγκεκριμένη εφαρμογή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από αλλοδαπούς πολίτες τρίτων χωρών που έχουν βάση της άδειας διαμονής τους τη δυνατότητα για άσκηση αυτόνομης επαγγελματικής δραστηριότητας και

·         να υλοποιηθεί η διασύνδεση με τον e-ΕΦΚΑ για την αυτεπάγγελτη εγγραφή.