Δικαστική Συμπαράσταση

Φεβρουάριος 2022

Περιγραφή διαδικασίας μέτρησης

Η πιλοτική μέτρηση της δικαστικής συμπαράστασης αποτελεί μέτρηση μιας δικαστικής διαδικασίας και όχι αυστηρά μια μέτρηση διοικητικής διαδικασίας. Ωστόσο, για την εξεύρεση μεθόδων απλούστευσης της διαδικασίας από άποψη κόστους και χρόνου, επιλέχθηκε ως εργαλείο μέτρησης το Τυποποιημένο Μοντέλο Κόστους (SCM).

Καθώς, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών - Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών του Δημόσιου Τομέα) είναι ο βασικός ενδιαφερόμενος φορέας και πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση έναρξης μεταξύ του ΟΟΣΑ και εκπροσώπων του Υπουργείου. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία να βοηθηθεί η ανάλυση απαίτησης της μέτρησης και της ακριβούς διαδικασίας που πρέπει να μετρηθεί σε συνεννόηση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης που εποπτεύει το δικαστικό σύστημα. Δεδομένα που αφορούν αποκλειστικά υποθέσεις δικαστικής συμπαράστασης δεν εξάγονται σε τακτική βάση και τέτοιες πληροφορίες/στατιστικά στοιχεία συλλέχθηκαν για πρώτη φορά.

Από το Υπουργείο ζητήθηκαν στοιχεία από το 2017 έως το 2019, από τα πρωτοβάθμια δικαστήρια που εκδικάζουν υποθέσεις δικαστικής συμπαράστασης, ως εξής:

 1. Σύνολο υποθέσεων δικαστικής συμπαράστασης
 2. Σύνολο εκκρεμών υποθέσεων
 3. Σύνολο ακυρωθέντων υποθέσεων
 4. Σύνολο ολοκληρωμένων υποθέσεων
 5. Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης
 6. Δικαστές και δικαστικοί λειτουργοί που απαιτούνται για υποθέσεις δικαστικής συμπαράστασης

Βάρος πριν την απλούστευση

€5.767.772
 1. 1

  Νομικές Υπηρεσίες

  84.47%

  Κόστος: €4.871.960

 2. 2

  Αμοιβή δικηγόρου στις περιπτώσεις έκδοσης προσωρινής διαταγής

  12.67%

  Κόστος: €730.794

 3. 3

  Κόστος μετάβασης και αναμονής

  2.86%

  Κόστος: €165.018