Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών «Μίτος»

29/06/2022

Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών «Μίτος»

Προσβάσιμο είναι πλέον το περιεχόμενο του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών «Μίτος», το οποίο μπήκε στην πιλοτική φάση λειτουργίας του. Έως τώρα έχουν καταχωριστεί πάνω από 1400 διαδικασίες του δημοσίου που αφορούν πολίτες και επιχειρήσεις.

https://mitos.gov.gr