Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

29/06/2022

Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών

Η υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ) προχωρά με 8 νέες ολοκληρωμένες παρεμβάσεις απλούστευσης

29/06/2022

Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών «Μίτος»

Προσβάσιμο είναι πλέον το περιεχόμενο του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών «Μίτος»

29/06/2022

Μέτρηση Διοικητικών Βαρών

Ολοκληρώθηκε η μέτρηση Διοικητικών Βαρών